Rozliczenie

Kierowcy na podpięciu

(Kwota netto x 92%)-30 zł-gotówka = Twój przelew

.

.

Kierowcy na 50/50

(Kwota netto x 92%)/2= Twój przelew

System BTPartner